Sr. No Name Of Supritendent Of Police Period
From Upto
1 SHRI. D. A. KHAMGOANKAR 01.11.1956 31.03.1957
2 SHRI. D. A. PATEL 01.04.1957 14.10.1957
3 SHRI. C. K. BAPAT 02.11.1957 07.06.1961
4 SHRI. D. RAMCHANDRAN 08.06.1961 05.09.1961
5 SHRI. P. R. HARANAGLEY 06.09.1961 15.10.1962
6 SHRI. V. A. GOKHALE 16.10.1962 03.03.1965
7 SHRI. V. K. SARAF 04.03.1965 20.02.1966
8 SHRI. VARADHRAJAN 21.02.1966 11.10.1966
9 SHRI. T. H. ZUBERI 12.10.1966 31.03.1967
10 SHRI. M. L. WADHAJA 01.04.1967 19.12.1967
11 SHRI. V. W. PRADHAN 20.12.1967 13.05.1969
12 SHRI. M. A. JALIL 14.05.1969 30.06.1969
13 SHRI. A. S. INAMDAR 24.07.1969 05.06.1971
14 SHRI. V. A. DESHMUDH 06.06.1971 06.04.1975
15 SHRI. R. S. NEGI 07.04.1975 09.01.1977
16 SHRI. S. C. MALHOTRA 14.01.1977 08.07.1977
17 SHRI. P. V. KAVISWAR 09.07.1977 17.08.1977
18 SHRI. S. V. CHOWDHARI 18.08.1977 24.04.1979
19 SHRI. P.K. JOSHI 24.04.1979 07.01.1981
20 SHRI. Y. B. DESHPANDE 08.01.1981 18.03.1981
21 SHRI. P.P. SHRIWASTAVA 31.03.1981 06.06.1983
22 SHRI. K.S. SHINDE 07.06.1983 24.06.1985
23 SHRI. S. M. AWATE 25.06.1985 18.10.1987
24 SHRI. A. G. DHANVIJAY 19.10.1987 09.10.1989
25 SHRI. B. J.KANGALE 10.10.1989 29.06.1992
26 SHRI. I. J. ARANHA 30.06.1992 11.06.1993
27 SHRI. PRAMBIR SINGH 12.06.1993 12.06.1995
28 SHRI. RAJENDRA SINGH 12.06.1995 30.01.1996
29 SHRI. SADANAND DATE 30.01.1996 26.06.1998
30 SHRI. PRASHAT BURDE 04.07.1998 30.11.1998
31 SHRI. ATUL CHANDRA KULKARNI 01.12.1998 13.11.1999
32 SHRI. D B. DEOTALE 13.11.1999 05.12.2003
33 SHRI. Dr. SURESH MEKALA 05.12.2003 23.06.2006
34 SHRI. SURESH SAGAR 23.06.2006 14.08.2009
35 SHRI. NITHISH MISHRA 14.08.2009 07.06.2010
36 SHRI. B. G. GAIKAR 08.06.2010 31.05.2011
37 SMT. Dr. AARTI SINGH 06.06.2011 17.02.2014
38 SHRI. KAILAS KANSE 20.02.2014 22.05.2015
39 SHRI DILIP ZALKE 22.05.2015 07.12.2015
40 SMT. VINITA SAHU 18.12.2015 Till Date